Kalite Politikası

Teknikkent Bilişim, müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileşme ve mükemmeliyeti hedeflemek amacıyla kalite yönetim sistemini benimsemiştir. Bu doğrultuda, aşağıdaki prensipleri temel alarak kalite politikamızı oluşturduk:

 1. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri odaklı bir yaklaşımla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

 2. Sürekli İyileştirme: İş süreçlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçiriyor, iyileştirme fırsatlarını belirliyor ve etkin bir şekilde uyguluyoruz. Takım olarak sürekli öğrenme ve gelişme kültürünü teşvik ediyoruz.

 3. Çalışan Katılımı ve Gelişimi: Çalışanlarımızın katılımını teşvik ediyor, eğitim ve gelişim fırsatları sunarak yeteneklerini ve potansiyellerini artırmaya destek oluyoruz. Takım ruhunu güçlendiriyor, her bir çalışanın kalite hedeflerimize katkıda bulunmasını sağlıyoruz.

 4. Sürdürülebilirlik ve Çevre Duyarlılığı: Faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütüyor, çevresel etkilerimizi minimize etmek için çaba gösteriyoruz. Kaynakları verimli kullanarak atık ve emisyonları azaltıyor, çevreye duyarlı ürün ve hizmetler sunmaya öncelik veriyoruz.

 5. Yasal Uyumluluk ve Etik Değerler: Geçerli yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyor, etik değerlere bağlı kalarak iş yapma prensiplerimizi belirliyoruz. Şeffaf ve dürüst bir şekilde müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

 6. İnovasyon ve Teknolojik Gelişme: Sürekli olarak yeni fikirler ve teknolojiler keşfetmek, yenilikçi çözümler üretmek ve sektörde öncü olmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapıyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası
 1. Bilgi Varlıklarının Korunması: Müşteri bilgileri, iş ortaklarıyla paylaşılan bilgiler ve şirket içi bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgi varlıklarını korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi alıyoruz.

 2. Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerini belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için sürekli olarak risk yönetimi süreçlerini uyguluyoruz. Öncelikli risklere odaklanarak, uygun güvenlik kontrollerini ve önlemlerini hayata geçiriyoruz.

 3. Personel Eğitimi ve Farkındalığı: Tüm çalışanlarımızı bilgi güvenliği konusunda eğitiyor, farkındalık oluşturuyor ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenliyoruz. Bilgi güvenliği politikalarını, prosedürleri ve en iyi uygulamaları anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak için sürekli destek ve kaynaklar sağlıyoruz.

 4. İş Sürekliliği Yönetimi: İş sürekliliği planlarını geliştiriyor, test ediyor ve güncelliyoruz. Olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde yanıt vererek iş sürekliliğini sağlamak için gerekli adımları atıyoruz ve etkilenen tarafları bilgilendiriyoruz.

 5. Yasal ve Sözleşmesel Uyumluluk: Geçerli yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uyum sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak için gereken adımları atıyor ve gerektiğinde ilgili yasalara uygun olarak raporlama yapıyoruz.

 6. Sürekli İyileştirme: Bilgi güvenliği süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor, değerlendiriyor ve iyileştirme fırsatlarını belirliyoruz. Etkinliklerimizi ölçerek, performansımızı sürekli olarak izliyor ve geliştiriyoruz.

Hizmet Yönetimi Politikası

Teknikkent Bilişim olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde mükemmeli hedefleyerek, süreçlerimizi planlama, kurma, işletme, gözlemleme, sürdürme ve iyileştirme adımlarında titizlikle yönetmeyi taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, aşağıdaki prensipleri temel alarak hizmet yönetimi politikamızı oluşturduk:

 1. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Müşteri memnuniyetini esas alarak, sunduğumuz hizmetlerde yenilikçi, sonuç odaklı ve müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

 2. Verimlilik ve Etkinlik: Süreçlerimizi, kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlayarak işletiyoruz. Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı hedefleyerek sürekli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

 3. Risk Yönetimi ve Uyumluluk: Risk yönetimini etkin bir biçimde uygulayarak iş süreçlerimizi tabii olduğumuz yasa, mevzuat ve gereksinimlere uyumlu bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz. İş sürekliliğini sağlamak için riskleri belirliyor, değerlendiriyor ve uygun önlemleri alıyoruz.

 4. İş İlişkileri ve İletişim: Şeffaf ve güvene dayalı bir çalışma ortamı oluşturarak iş ilişkileri politikalarımızla uyumlu ve etkin bir iletişimi benimsiyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi hedeflediğimiz kalite seviyesinde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirme prensiplerine bağlı kalarak sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikası

Teknikkent Bilişim olarak, müşteri bilgileri ve çalışan verileri de dahil olmak üzere kişisel verilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için taahhütte bulunuyoruz. Bu doğrultuda, aşağıdaki prensipleri temel alarak kişisel veri yönetim sistemi politikamızı oluşturduk:

 1. Veri Gizliliği ve Güvenliği: Müşteri bilgileri ve çalışan verileri gibi kişisel verilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Veri erişimini sınırlıyor, veri aktarımlarını şifreleyerek koruyor ve güvenlik önlemlerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

 2. Veri Toplama ve Kullanımı: Kişisel verileri yalnızca belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda topluyor ve kullanıyoruz. Veri toplama süreçlerimizi şeffaf bir şekilde yönetiyor, veri sahiplerine bilgi veriyor ve gerekli izinleri alıyoruz.

 3. Veri Saklama ve İmha: Kişisel verileri yalnızca gerektiği sürece saklıyor ve belirlenen saklama sürelerine uygun olarak imha ediyoruz. Veri saklama politikalarını belirleyerek, gereksiz veri birikimini önleyiyor ve veri koruma prensiplerine uygun olarak hareket ediyoruz.

 4. Veri İhlali Bildirimi ve Yanıt: Veri ihlallerini önlemek için uygun önlemleri alıyor ve olası bir ihlal durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ediyoruz. Veri ihlallerini belirleme, değerlendirme ve bildirme süreçlerini belirliyor ve ilgili tarafları zamanında bilgilendiriyoruz.

 5. Personel Eğitimi ve Farkındalığı: Tüm çalışanlarımızı kişisel veri koruma konusunda eğitiyor, farkındalık oluşturuyor ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenliyoruz. Kişisel veri yönetim sistemi politikalarını, prosedürleri ve en iyi uygulamaları anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak için sürekli destek ve kaynaklar sağlıyoruz.

 6. Yasal ve Sözleşmesel Uyumluluk: Geçerli yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uyum sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel veri haklarına saygı gösteriyor ve veri koruma mevzuatına tam uyum sağlıyoruz.

İş Sürekliliği Yönetim Politikası

Teknikkent Bilişim olarak, iş sürekliliğini sağlamak ve olası kesintileri minimize etmek amacıyla etkili bir iş sürekliliği yönetim sistemi benimsiyoruz. Bu doğrultuda, aşağıdaki prensipleri temel alarak iş sürekliliği yönetim politikamızı oluşturduk:

 1. Risk Değerlendirmesi ve Planlama: İş sürekliliği risklerini belirleyip değerlendirerek, kritik iş süreçlerini tanımlıyor ve bu süreçlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak için planlar oluşturuyoruz. Planlarımızı düzenli olarak gözden geçirerek güncelliyor ve iyileştirme fırsatlarını belirliyoruz.

 2. İş Sürekliliği Planları ve Prosedürler: Her bir kritik iş süreci için iş sürekliliği planları ve prosedürler geliştiriyor, bu planları uygulamaya alıyor ve çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz. Acil durumlarda doğru tepkileri verebilmek için kriz iletişim planları oluşturuyor ve test ediyoruz.

 3. Altyapı ve Kaynak Yönetimi: İş sürekliliği için gerekli altyapı ve kaynakları belirliyor ve bu kaynakların güncel kalmasını sağlıyoruz. Yedekleme sistemleri, alternatif iletişim kanalları ve alternatif çalışma ortamları gibi önlemleri alarak, iş sürekliliğini destekleyen bir altyapı oluşturuyoruz.

 4. Test ve Deneme Faaliyetleri: İş sürekliliği planlarını ve prosedürlerini düzenli olarak test ediyor ve deniyoruz. Bu testler sayesinde, olası bir kesinti durumunda planlarımızın etkinliğini ve işlevselliğini değerlendiriyor ve gerektiğinde iyileştirmeler yapıyoruz.

 5. İş Ortakları ve Tedarikçilerle İşbirliği: İş ortakları ve tedarikçilerle işbirliği yaparak, iş sürekliliği planlarımızı koordine ediyor ve etkili bir şekilde uyguluyoruz. Tedarik zincirimizin iş sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor ve kriz durumlarında birlikte hareket etmeye hazırız.

 6. Yasal ve Sözleşmesel Uyumluluk: Geçerli yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uyum sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. İş sürekliliği yönetimi süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeleri yaparak uyumluluğumuzu sürdürüyoruz.