E-DÖNÜŞÜM

İşletmelerin dijitalleşme süreci, hem yasal gerekliliklere uyum sağlamak hem de iş süreçlerinde verimliliği artırmak için önemlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-çözümler, işletmelere çeşitli avantajlar sunar. Bunlar arasında zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlamak önemli bir yer tutar. İşletmeler, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, e-Ekstre gibi dijital uygulamalara geçerek kağıt tabanlı işlemleri azaltabilir ve bu sayede hem çevresel etkiyi azaltabilir hem de iş süreçlerini daha verimli hale getirebilirler. Bu da işletmelerin rekabet gücünü artırırken aynı zamanda daha sürdürülebilir bir işletme modeline geçiş yapmalarını sağlar.