ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması), işletmelerin tüm iş süreçlerini tek bir platformda birleştiren ve verimliliği artıran bir yazılım çözümüdür. Finans, insan kaynakları, üretim ve satış gibi farklı alanlardaki verileri entegre ederek, işletme yöneticilerine stratejik kararlar alma konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlar. Bu sayede iş gücünü güçlendirir ve işletmeleri rekabetçi kılar.